Developed by Jiong Cai, Jun Mei and Liwen Zhang. OCR byocrsdk.com.